Word ook vriend van het Wiedenbroek!

Een makkelijke manier om uw gift aan de Vrienden van het Wiedenbroek over te maken is door middel van een machtiging.  Door het machtigingsformulier in te vullen machtigt u de Stichting om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Gedurende een termijn van 56  dagen heeft u het recht op terugboeking.
JA, ik word Vriend van het Wiedenbroek. Daarom machtig ik de Stichting Vrienden van het Wiedenbroek, tot wederopzegging, om het onderstaande bedrag per kalenderjaar van mijn bank- of girorekening af te schrijven.   anders, namelijk Ik machtig de Stichting Vrienden van het Wiedenbroek om eenmalig het onderstaande bedrag (gift) af te schrijven van mijn bank- of girorekening.   anders, namelijk 

Naam*   Aanhef* Adres*   Telefoon Postcode*   Woonplaats* Rekeningnummer*   Ingangsdatum         Verzenden


Realisatie en hosting
Fit2Page internet en multimedia

© 2022 vrienden-wiedenbroek.nl | Wiedenbroeksingel 4 | 7481BT Haaksbergen | | Privacy