Bestuurs samenstelling:
Vacature, voorzitter
Mevr. Anneke Witbreuk , secretaris
Dhr. Wim de Waart, penningmeester
Dhr. Louis ten Thije, lid

Postadres:
Bestuur stichting vrienden van het  Wiedenbroek
Beatrixstraat 26
7482CW  Haaksbergen

Bank:
Bank: ABN-Amro
Banknummer: NL25ABNA0591110059
t.n.v. Penningmeester
Stichting Vrienden van het verpleeghuis het Wiedenbroek Haaksbergen