De fiscale aspecten van een gift

Bedrijven

Schenken fiscaal aantrekkelijk
Makkelijker kunnen wij het niet maken, wel leuker!
Dit motto van de belastingdienst geldt ook voor de giften die bedrijven geven aan de Stichting Vrienden van het Wiedenbroek.

Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) de belastingregels veranderd op het gebied van:
schenking
successie
aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen.
De Stichting Vrienden van het verpleeghuis het Wiedenbroek is door de belastingsdienst erkend als een ANBI  instelling.

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Goed besteed
Wilt u weten wat dat voor uw onderneming kan betekenen? Praat eens met uw notaris of accountant. En vergeet niet: bij een gift besteed u uw geld tweemaal zo goed. U bespaart belasting en steunt tegelijkertijd een goed doel!

Particulieren

Misschien hebt u er nooit over gedacht, maar wist u dat het ook voordelig kan zijn een deel van uw inkomen aan een goed doel te schenken? Welke mogelijkheden zijn er? We zetten ze hieronder voor u op een rij:

Gift
U kunt de Stichting op verschillende manieren eenmalig steunen:
Eenmalig machtigen
Een makkelijke manier om uw gift aan de Stichting Vrienden  over te maken is door middel van een eenmalige machtiging.
Kijk hiervoor op de homepage onder de knop ~Steun ons werk.
Schenking / Lijfrente
Eenmalige en periodieke schenkingen

Schenking
Instellingen die als een kerkelijk, levensbeschouwelijk, liefdadig, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende instelling gerangschikt zijn bij de belastingdienst zijn per 1 januari 2006 vrijgesteld van schenkingsrecht. Stichting Vrienden valt in deze categorie en is daarom geen schenkingsrecht verschuldigd.
Als schenker kunt u, als het bedrag van de schenking tussen de 1% en de 10% van uw onzuivere inkomen ligt, de schenking als aftrekbare gift in mindering brengen op uw belastbare inkomen.

Lijfrente
In plaats van een eenmalige gift kunt u uw schenking ook in de vorm van een lijfrente doen. Lijfrente zijn vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijfjaar. U schenkt vijf jaar of langer een vast bedrag aan de Stichting Vrienden. De schenking moet wel bij notariële akte worden vastgelegd en is daardoor volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Een variant op de schenking van een lijfrente is dat u, in plaats van de schenking in vijfjaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer voldoet. De stichting erkent dan het bedrag van de schenking aan u schuldig en boekt op dit bedrag de jaarlijkse lijfrentetermijnen af tot het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afgelost.

Wilt u weten welke vorm het beste bij u past, praat dan eens met uw notaris of accountant. Zij kennen de juiste manier om uw geld goed te besteden. Bovendien wordt bij een gift uw geld tweemaal goed besteed. Enerzijds bespaart u belasting en anderzijds steunt u een goed doel.