Welkom op onze site

De Stichting “Vrienden van het verpleeghuis het Wiedenbroek” in Haaksbergen, hierna te noemen stichting vrienden, is verheugd u door middel van deze website op de hoogte te brengen van onze activiteiten.
Op 23 september 1991 is de stichting weer nieuw leven ingeblazen door het stichtingsbestuur.

Doelstelling

De zorg voor en het welzijn van de zieken, gehandicapten en ouderen in onze samenleving staan voortdurend in de belangstelling. Maar hoe meer de zorgzame samenleving hulp moet bieden aan de bewoners van het Wiedenbroek, hoe meer deze hulp, vooral in financieel opzicht, onder druk komt te staan.
Een bewoner, die is aangewezen op het wonen in een verzorgingshuis, ontvangt primair de zorg die hij of zij nodig heeft. Bepaalde activiteiten, die de leefsfeer verhogen, zijn echter meestal beperkt of door bezuinigingen niet mogelijk.

Bewoners, bestuur en leiding van Zorgcentrum het Wiedenbroek in Haaksbergen ondervinden bij hun zorgen van alledag en plannen maken voor de toekomst steun van de stichting vrienden.  Hun steun is in hoofdzaak van financiële aard.

De Stichting vrienden stelt zich vooral ten doel materiële steun te verlenen aan het Wiedenbroek d.m.v. het stimuleren, steunen en financieren van activiteiten die het welzijn van de bewoners bevorderen.
De Stichting vrienden tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden; één en ander zonder winstoogmerk. U kunt al voor € 10,00 per jaar "Vriend" worden van onze stichting door op "VRIEND WORDEN" te klikken en het formulier in te vullen.


Realisatie en hosting
Fit2Page internet en multimedia

© 2022 vrienden-wiedenbroek.nl | Wiedenbroeksingel 4 | 7481BT Haaksbergen | | Privacy