Welkom op onze site

De Stichting “Vrienden van het verpleeghuis het Wiedenbroek” in Haaksbergen, hierna te noemen stichting vrienden, is verheugd u door middel van deze website op de hoogte te brengen van onze activiteiten.
Op 23 september 1991 is de stichting weer nieuw leven ingeblazen door het stichtingsbestuur.
Welkom op onze site

Doelstelling

Livio ontvangt gemeenschapsgeld voor het leveren van zorg, verpleging en behandeling.

 Wij zijn er echter van overtuigd dat er voor het welzijn van onze cliënten meer nodig is. Juist als de gezondheid te wensen overlaat, worden kleine alledaagse dingen, zoals recreatie en sociale contacten steeds belangrijker. Helaas is daar steeds minder ruimte voor. De overheid kiest ervoor de WLZ te beperken. Daardoor is er minder geld en zijn  er minder mogelijkheden voor aandacht en plezier voor de klanten van Livio. Wij zijn dan ook vaak afhankelijk van derden  om klanten die extra’s te kunnen bieden.

De Stichting Vrienden van Verpleeghuis Het Wiedenbroek zamelt geld in voor extra voorzieningen die buiten de normale zorg vallen. Deze gelden komen direct of indirect ten goede aan klanten van Verpleeghuis Wiedenhof en kleinschalige Verpleeghuislocaties in Haaksbergen. Zaken die zorgen voor een nog prettigere woon- en leefomgeving en die het leven van de bewoners veraangenamen.

Vanuit het fonds wordt jaarlijks ca. €  25.000,- besteed ten behoeve van de bewoners. Er werden bijvoorbeeld speciale duofietsen, Wii spelcomputers met spellen, zitbanken, televisieschermen en mobiele keukens aangeschaft. Maar ook extra ondersteuning en wat aangepaste voorzieningen dragen bij aan een verruiming van het dagelijks geluk van onze cliënten.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Verpleeghuis het Wiedenbroek bestaat uit vrijwilligers die de cliënten van Livio een warm hart toedragen.

De Stichting vrienden tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden; één en ander zonder winstoogmerk. U kunt al voor € 10,00 per jaar "Vriend" worden van onze stichting door op VRIEND WORDEN te klikken en het formulier in te vullen.